PITATE ME ZA CIJENU NEKRETNINE SAMO ZATO DA BI VAŠ ODGOVOR MOGAO BITI “SKUPA JE”?