PITAM SE, KAKO STE RIJEŠILI IMOVINSKO PRAVNE ODNOSE U SVOJOJ OBITELJI ZA NEKRETNINU KOJU PRODAJETE?