IMATI LI JEDNOG EKSKLUZIVNOG AGENTA ZA POSREDOVANJE NEKRETNINAMA ILI NJIH 5?