side-area-logo

VERUS VILLAM d.o.o. za poslovanje nekretninama
Sjedište: Antunovac 15, Zagreb, 10 000 Hrvatska
OIB: 35986432454

Osnivač, zastupnik i direktor društva:
Ivana Domović, mag.ing.aedif.
E-mail: ivana@verus-villam.com
Telefon: +385 91 602 9220

Uvjeti poslovanja

General terms of business