ČESTO ME ZA VELIKE I SKUPE PARCELE VLASNICI MOLE DA PRODAJEM NEKRETNINU DISKRETNO I DA TAGIRAM ODREĐENU CILJNU SKUPINU.